Velkommen til Atelier Kingo


Indtryk bliver til udtryk


Jeg elsker forventningen og spændingen, når jeg sætter penslen på det hvide lærred. Farver og former smelter ubevidst sammen til et udtryk, som langsomt toner frem. Tanker og dybe følelser bevæger sig på mange planer i et flow – lag på lag. Jeg kan godt have en bevidsthed om, at et billede skal se ud på en bestemt måde, – men sådan fungerer det ikke. Indtryk, nye og gamle bliver hentet frem fra underbevidstheden, og bliver til mit nye udtryk. Farverne lever deres eget liv under processen, og på et tidspunkt er rejsen tilendebragt. Helheden er på plads, hvorefter billedet selv “melder sig færdigt”.

Mød mig på Facebook

Se video fra Åbne døre 2017


Køb plakater A3